Pravilnik o prilogi k diplomi

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 56/2007, 39/2012, 38/2016, 68/2020

Naslov angleškega prevoda: Rules on Diploma Supplemen

Velja od: 27. 6. 2007

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE1985


<<<