Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 30/1996, 54/1997, 50/1998, 19/2002, 23/2006

Naslov angleškega prevoda: Ministerial Order on Probationary Service and Teaching Certification Examination of Professionals in Public Service

Velja od: 15. 6. 1996

Ne velja od: 18. 3. 2006

Opomba: Določbi prvega in tretjega odstavka 46. člena pravilnika se uporabljata še pet let po uveljavitvi tega pravilnika (do 2.3.2007)

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3461


<<<