Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 76/2022, 58/2023, 97/2023

Naslov angleškega prevoda: Rules on traineeships and professional examinations for healthcare and allied professionals in healthcare activities

Velja od: 31. 5. 2022

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14684