Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno izobraževanje

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 3/1997, 36/1999, 100/1999, 4/2002

Naslov angleškega prevoda: Rules on Pre-Enrolment and Implementation of Enrolment to Vocational Colleges

Velja od: 25. 1. 1997

Ne velja od: 19. 1. 2002

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV886