Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 6/2022, 4/2023, 7/2024

Naslov angleškega prevoda: Rules on preenrolment announcement and enrolment in higher education

Velja od: 14. 1. 2022

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14399