Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja USTNI HIGIENIK

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 94/2008, 22/2010, (35/2011)

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Field and Level of Education of Vocational College Lecturers and Other Professional Workers in the Higher Vocational Programme "Mouth-Hygienist"

Velja od: 4. 10. 2008

Ne velja od: 14. 5. 2011

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9112