Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 74/2021, 113/2022

Naslov angleškega prevoda: School competitions part-funding Rules

Velja od: 28. 5. 2021

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14214