Pravilnik o štipendiranju v organih državne uprave

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 49/2004, 104/2004 Popr., 66/2005, 67/2007, 50/2008, 65/2008, 26/2011

Naslov angleškega prevoda: Rules on awarding of scholarships

Velja od: 1. 5. 2004

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5885