Pravilnik o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 75/2017, 2/2020, 110/2020

Naslov angleškega prevoda: Rules on training for the safe operation of tractors and tractor attachments

Velja od: 5. 1. 2018

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13068


<<<