Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 106/2005, 20/2006, 49/2006, 55/2007, 109/2007, 23/2008, 61/2009, 57/2010, 11/2011, 27/2011, 4/2012, 3/2013, 24/2013, 41/2014, 34/2015, (77/2017)

Naslov angleškega prevoda: Rules on the classification of posts of directors in education and sport into wage groups within wage group ranges

Velja od: 26. 11. 2005

Ne velja od: 31. 12. 2017

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7217


<<<