Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev

Vrsta predpisa: pravilnik

Uradni list: 76/2008, 40/2018, (167/2021)

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Arrangements for Ensuring State Budget Funds to Pre-school Institution for Co-Financing Parents Financial Contributions

Velja od: 26. 7. 2008

Ne velja od: 6. 11. 2021

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9191


<<<