Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20)

Vrsta predpisa: resolucija

Uradni list: 41/2011

Naslov angleškega prevoda: Resolution on National programme of higher education

Velja od: 24. 5. 2011

URL uradnega lista: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201141&stevilka=1974

Opomba: Prevod resolucije v angleščino je v priponki.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO71

priponka: http://zakonodaja.sio.si/wp-content/uploads/sites/10/2011/08/Res_National_HEP_2011_2020.pdf


<<<