Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v javnih zavodih na področju vzgoje in izobraževanja v šolskem letu 2021/2022

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 138/2021, 69/2022

Naslov angleškega prevoda: Decision on educational activities in public educational institutions in the school year 2021/2022

Velja od: 31. 8. 2021

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12508