Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 67/2022, 128/2022

Naslov angleškega prevoda: Decision on the emergency measures in personnel administration required for smooth operations of educational institutions

Velja od: 27. 5. 2022

Uporablja se od: 31. 8. 2022

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12803