Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 98/2023

Velja od: 16. 9. 2023

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ur/u2023098.pdf

Opomba: S tem sklepom se zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov v šolskem letu 2023/2024, če je to potrebno za omilitev ali odpravo posledic poplav in plazov v avgustu 2023, kot nujni kadrovski ukrep določa začasno in občasno delo študentov.


<<<