Sklep o soglasju k izobraževalnim programom v visokem izobraževanju

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 46/1993

Velja od: 21. 8. 1993

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE190


<<<