Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 32/2009, 57/2016

Naslov angleškega prevoda: Decision on Establishment of the Public Institution Centre of the Republic of SLovenia for Vocational Education and Training

Velja od: 25. 4. 2009

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG2964