Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

Vrsta predpisa: sklep

Uradni list: 60/2003, 44/2007, 90/2010

Naslov angleškega prevoda: Decision establishing the public institution Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (Central Technological Library of the University of Ljubljana)

Velja od: 24. 6. 2003

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE4030


<<<