Statut Fakultete za informacijske študije v Novem mestu

Vrsta predpisa: statut

Uradni list: 117/2008, 56/2012, 75/2013, 25/2014, 72/2014, 17/2016, 46/2017, 51/2021

Velja od: 12. 12. 2008

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STAT139