Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (UPB 13)

Vrsta predpisa: statut

Uradni list: 41/2021, 20/2023, (100/2023)

Naslov angleškega prevoda: Statutes of the University of Maribor (official consolidated version)

Velja od: 18. 3. 2021

Ne velja od: 30. 9. 2023

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STAT285