Študentska ustava

Vrsta predpisa: statut

Uradni list: 65/1997, (105/2002)

Naslov angleškega prevoda: Student Constitution

Velja od: 1. 11. 1997

Ne velja od: 13. 12. 2002

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG165


<<<