Študentska ustava (ŠU-4)

Vrsta predpisa: statut

Uradni list: 5/2019, 2/2020

Naslov angleškega prevoda: Student Constitution

Velja od: 19. 12. 2018

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4608


<<<