Uredba o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg

Vrsta predpisa: uredba

Uradni list: 98/2006, 56/2007, 57/2008, 36/2009, 37/2010, 34/2011, 35/2012, 40/2013, 33/2014, 35/2015

Naslov angleškega prevoda: Decree implementing the Commission Decision requiring Member States to take measures to ensure that only lighters which are child-resistant are placed on the market and to prohibit the placing on the market of novelty lighters

Velja od: 23. 9. 2006

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4265


<<<