Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2010

Vrsta predpisa: uredba

Uradni list: 134/2003, 72/2004, 4/2006, 132/2006, 99/2008, 30/2009, 110/2009, 60/2010, 88/2010, 7/2011

Naslov angleškega prevoda: Decree on budgetary financing of higher education and other university member institutions from 2004 till 2008

Velja od: 31. 12. 2003

Ne velja od: 5. 2. 2011

Opomba: Z dnem uveljavitve (6.11.2010) Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija (Urad. list RS 88/2010) preneha veljati 26. člen te uredbe.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3218


<<<