Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

Vrsta predpisa: uredba

Uradni list: 7/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16, 64/2012, 12/2013, 38/2016, (35/2017)

Naslov angleškega prevoda: Decree on budgetary financing of higher education institutions and other institutions

Velja od: 5. 2. 2011

Ne velja od: 7. 7. 2017

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5405


<<<