Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito

Vrsta predpisa: uredba

Uradni list: 42/2022, 151/2022

Naslov angleškega prevoda: Decree on the methods for ensuring rights of persons enjoying temporary protection

Velja od: 24. 3. 2022

Opomba: Uredba določa način zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito in prosilcem za začasno zaščito, med drugimi tudi pravico do izobraževanja.

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8538


<<<