Uredba o oblikovanju cen učbenikov

Vrsta predpisa: uredba

Uradni list: 67/2021, (58/2022)

Naslov angleškega prevoda: Decree on setting prices for school textbooks

Velja od: 30. 4. 2021

Ne velja od: 30. 4. 2022

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1402?sop=2021-01-1402