Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Vrsta predpisa: uredba

Uradni list: 73/2005, 103/2005, 12/2006, 36/2006, 46/2006, 77/2006, 128/2006, 37/2007, 95/2007, 112/2007, 104/2008, 123/2008, 21/2009, 61/2009, 91/2009, 3/2010, 27/2010, 45/2010, 62/2010, 88/2010, 10/2011, 45/2011, 53/2011, 86/2011, 26/2012, 41/2012, 90/2012, 24/2013, 75/2013, 79/2013, 108/2013, 15/2014, 43/2014, 6/2015, 57/2015, 90/2015-ZUPPJS16, 98/2015, 15/2016, 84/2016, 88/2016-ZUPPJS17, 15/2017, (68/2017)

Naslov angleškega prevoda: Decree on Salaries of Directors within Public Sector

Velja od: 15. 8. 2005

Ne velja od: 1. 12. 2017

Uporablja se do: 30. 12. 2017

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3687


<<<