Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Vrsta predpisa: uredba

Uradni list: 14/2009, 16/2009-popr., 23/2009, 51/2010, 67/2010, 80/2010-ZUTD, 41/2012, 68/2012, 47/2013, 96/2014, 39/2015, 57/2015, 73/2015, 98/2015, 6/2016, 38/2016, 62/2016, 4/2017, 26/2017, 35/2017, 54/2017, 5/2018, 35/2018, 43/2018, 64/2018, 6/2019, 35/2019, 59/2019, 78/2019, 7/2020, 129/2020, 3/2021, 16/2021, 61/2021, 87/2021, 158/2021, 15/2022, 68/2022, 74/2022, 138/2022, 81/2023, 101/2023, 120/2023, 132/2023

Naslov angleškega prevoda: Decree on salaries and other remunerations of public servants working abrood

Velja od: 28. 2. 2009

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5028