Uredba o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede

Vrsta predpisa: uredba

Uradni list: 11/2004, 71/2004, (73/2005)

Velja od: 7. 2. 2004

Ne velja od: 1. 1. 2006

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3063