Uredba o upravnem poslovanju

Vrsta predpisa: uredba

Uradni list: 9/2018, 14/2020, 167/2020

Naslov angleškega prevoda: Decree on administrative operations

Velja od: 16. 4. 2018

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6937#


<<<