Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 110/2011, 40/2012-ZUJF, 43/2012, 3/2022-ZDeb

Naslov angleškega prevoda: Act of Intervention Step because of Economic Crises for 2012

Velja od: 1. 1. 2012

Ne velja od: 21. 1. 2022

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6313