Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 15/2021, 112/2021-ZNUPZ, 206/2021-ZDUPŠOP, 141/2022-ZNUNBZ

Naslov angleškega prevoda: Act on Additional Measures for Mitigation of Consequences COVID-19

Velja od: 4. 2. 2021

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8321