Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 40/2006, 50/2023

Naslov angleškega prevoda: Labour and Social Security Registers Act

Velja od: 29. 4. 2006

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400