Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 203/2020, 15/2021-ZDUOP, 82/2021-ZNB-C, 112/2021-ZNUPZ, 206/2021-ZDUPŠOP, 141/2022-ZNUNBZ, 158/2022-ZDoh-2AA

Naslov angleškega prevoda: Act Determining Intervention Measures to Assist in Mitigating the Consequences of the Second Wave of COVID-19 Epidemic

Velja od: 30. 12. 2020

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8304


<<<