Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 98/2020, 152/2020-ZZUOOP, 203/2020-ZIUPOPDVE

Naslov angleškega prevoda: Act on Intervention Measures to Prepare for the Second Wave COVID-19

Velja od: 11. 7. 2020

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8231


<<<