Zakon o knjižničarstvu (ZKnj)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: Urad. list SRS 27/1982, 42/1986, RS 8/1990, 75/1994, 29/1995, 87/2001

Naslov angleškega prevoda: Libraries Act

Velja od: 31. 7. 1982

Ne velja od: 23. 11. 2001

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO81


<<<