Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 200/2020

Naslov angleškega prevoda: Act on the Intervention for Children and Youth with Emotional and Behavioural disorders in Education

Velja od: 12. 1. 2021

URL uradnega lista: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3628?sop=2020-01-3628

Opomba: Zakon ureja celovito obravnavo otrok in mladostnikov oziroma mladostnic s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki so vključeni v vrtce in šole, ter otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki so nameščeni v strokovnih centrih za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami.

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8083


<<<