Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 35/2022, 40/2023, 30/2024

Naslov angleškega prevoda: Promotion of Digital Inclusion Act

Velja od: 11. 3. 2022

URL PIS: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8516