Zakon o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 100/2022, 16/2023

Naslov angleškega prevoda: Professional Titles and Academic Science and Art Titles Act

Velja od: 8. 8. 2022

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8608