Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS20121)

Vrsta predpisa: zakon

Uradni list: 75/2019, 139/2020

Naslov angleškega prevoda: Act Regulating Measures Relating to Salaries and Other Labour Costs for 2020 and 2021 and other Measures in the Public Sector and extraordinary adjustment of pensions

Velja od: 31. 12. 2019

URL PIS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8100


<<<