Predpisi s področja vzgoje in izobraževanja – namigi za iskanje

Program išče po poljih “ime predpisa” ali “številka Uradnega lista”.

Iščite le s ključno besedo (program išče po zbirki natančno tako besedno zvezo, kot jo vpišete v iskalnik).

Zato ne vpisujte vrste besed, za katere niste prepričani, da so natančno take tudi v imenu predpisa. Iščete predpis, ki mu ne veste točnega imena: na primer, da je to “uredba o maturi”, “pravilnik o maturitetnem izpitu”, morda “zakon o maturi”? V rubriko Ime (del imena) predpisa vpišite le koren ključne besede, torej “matur”, saj iskanje po natančnem vzorcu: npr. “maturitetni” ali “maturitetnem” ne bo našlo “mature”, “matura”!

Če iščete po številki Uradnega lista RS: številke Uradnih listov RS so v zbirki zapisane takole: “94/2009”. Zato poizvedba “94/09” ali “94-09” ne bo našla ničesar.

Iskanje dodatno omejite tako, da izberete samo eno od vrst predpisov (na primer “zakon”, “pravilnik”, “odločba” itd.), samo eno področje (na primer “Osnovna šola”, “Izobraževanje odraslih” itd.) in/ali samo eno skupino predpisov (na primer”Predpisi o vzgojno-izobraževalnih programih”,  Predpisi o vzgojiteljih, učiteljih in drugem osebju” itd.).

Možni sta dve vrsti izpisa: polni izpis, kjer se izpišejo poleg osnovnih podatkov tudi vsi ostali podatki v zbirki, ali bibliografski izpis, kjer se izpiše samo ime predpisa in podatek o objavi v Uradnem listu RS takole:

Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev nižje poklicne izobrazbe. Uradni list RS 69/1998, 6/2001, 95/2009, 5/2011.

Na koncu lahko iskanje omejite na veljavne predpise (privzeta vrednost), iščete samo v arhivu (med neveljavnimi predpisi) ali pa se odločite za iskanje po celotni zbirki (med vsemi, veljavnimi in neveljavnimi predpisi).

Nekaj primerov uporabe

1. primer: Zanimajo vas vsi predpisi, ki se ukvarjajo z vzgojno-izobraževalnimi programi

V rubriki “Skupina” izberite iz menija “Predpisi o vzgojno-izobraževalnih programih” in kliknite na gumb “Išči”.

2. primer: Zanimajo vas vsi predpisi s področja glabenega šolstva

V rubriki “Področje” izberite iz menija “Glasbeno šolstvo” in kliknite na gumb “Išči”.

3. primer: Zanimajo vas predpisi, ki imajo v imenu besede matura, maturitetni ipd.

V rubriko Ime (del imena) predpisa vpišite “matur” (brez narekovajev!) in kliknite na gumb “Išči”. Vpisujte le koren besede, saj iskanje po natančnem vzorcu: npr. “maturitetni” ne bo našlo “mature”, “matura”, “maturi”!

4. primer: Zanimajo vas predpisi o učbenikih v osnovni šoli

V rubriki “Skupina” izberite iz menija “predpisi o učbenikih in drugih učnih sredstvih”. V rubriki “Področje” izberite iz menija “Osnovna šola” in kliknite na gumb “Išči”.

5. primer: Za diplomsko nalogo potrebujete bibliografijo predpisov s področja programov v višjem strokovnem izobraževanju

V rubriki “Skupina” izberite iz menija “Predpisi o vzgojno-izobraževalnih programih”. V rubriki “Področje” izberite iz menija “Višje strokovno izobraževanje”. V rubriki “Vrsta izpisa” izberite iz menija “Bibliografski izpis” in kliknite na gumb “Išči”.