Predpisi s področja vzgoje, izobraževanja in športa, ki ne veljajo več (arhiv)

Predšolska vzgoja

Osnovna šola

Srednje šolstvo

Višje strokovno izobraževanje

Visoko šolstvo

Vzgoja in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Glasbeno šolstvo

Izobraževanje odraslih

Šport

Drugi predpisi