Področja: Drugi predpisi

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 22. 10. 2022

Uporablja se od: 1. 1. 2023

Pravilnik o kadrovskih in tehničnih pogojih za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva ter o programu neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025

Uradni list: 135/2022

Naslov angleškega prevoda: Rules on human resources and technical conditions for the implementation of non -formal education in the field of beekeeping and the content and form of non -formal training in the field of beekeeping for the period from January 1, 2023 to 31 December 2025