Področja: Drugi predpisi

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 4. 11. 1994

Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (SZNS)

Uradni list: 65/1994

Naslov angleškega prevoda: Self-Governing Ethnic Communities Act

Opomba: Za uresničevanje posebnih pravic, ki jih zagotavlja ustava Republike Slovenije, za uveljavljanje svojih potreb in interesov in za organizirano sodelovanje pri javnih zadevah, ustanovijo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti na območjih, kjer. avtohtono živijo, samoupravne narodne skupnosti.