Področja: Osnovna šola

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 13. 3. 2020

Uporablja se od: 31. 8. 2020

Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola

Uradni list: 21/2020

Naslov angleškega prevoda: Order amending the educational programme for basic schools

Opomba: S spremembo se v predmetniku osnovne šole določijo učni načrti za Začetni pouk slovenščine za učence priseljence za prvo, drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje ter posodobljen učni načrt za izbirni predmet Retorika.