Področja: Osnovna šola

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 22. 1. 2004

Ne velja od: 31. 8. 2007

Sklep o potrditvi učbenika: INVITO ALLA MATEMATICA, Moduli di ARITMETICA B, učbenik za matematiko v 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom

Uradni list: 5/2004

Naslov angleškega prevoda: Decision approving the textbook: INVITO ALLA MATEMATICA, Moduli di ARITMETICA B, učbenik za matematiko v 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 23. 5. 2005

Ne velja od: 31. 8. 2008

Sklep o potrditvi učbenika: OD ZEMLJE DO SONCA, učbenik za izbirni predmet astronomija – Sonce, Luna in Zemlja v 7. ali 8. ali 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Uradni list: 51/2005

Naslov angleškega prevoda: Decision Approving the Textbook: OD ZEMLJE DO SONCA, a textbook for astronomy - Sun, Moon and Earth - as an elective subject in the seventh or eighth or ninth grade of nine-year elementary schools