Področja: Osnovna šola

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 15. 1. 2002

Ne velja od: 31. 8. 2005