Področja: Osnovna šola

Pravilnik o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja

Uradni list: 35/2022

Naslov angleškega prevoda: Rules on teacher education student grants

Opomba: Pravilnik ureja postopek, pogoje in merila za dodeljevanje štipendij študentom študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki je z zakonom in drugimi predpisi določena kot ustrezna za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja.

Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola

Uradni list: 26/2022

Naslov angleškega prevoda: Order to amend the basic school education programme

Opomba: S spremembo vzgojno-izobraževalnega programa se v predmetniku osnovne šole določita posodobljen učni načrt Slovenščina kot drugi jezik ter posodobljen učni načrt Slovenščina kot drugi jezik v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Posodobljena učna načrta se začneta uporabljati v šolskem letu 2022/23.