Področja: Predšolska vzgoja

Navodilo o načinu izstavitve zahtevkov vrtcev za povračilo sredstev zaradi izpada plačil staršev zaradi oprostitve plačila vrtca

Uradni list: 106/2023

Opomba: S tem navodilom se podrobneje določa način povračila sredstev vrtcem zaradi izpada plačil staršev zaradi oprostitve plačila vrtca iz razlogov, ki jih kot ukrep določata 35. in 51. člen Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/2023).