Področja: Predšolska vzgoja

Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2019

Uradni list: 52/2019

Naslov angleškega prevoda: Order on the implementation of the Traditional Slovenian Breakfast 2019 project

Opomba:

Odredba za izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2019 v vrtcih, osnovnih šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami podrobneje določa:
– dan izvedbe zajtrka,
– sestavo in poreklo živil za zajtrk,
– višino sredstev za povračilo stroškov za živila za izvedbo zajtrka,
– upravičence, pogoje in način uveljavljanja povračila stroškov.Zakon o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu (ZUVIZK)

Uradni list: 20/2019

Naslov angleškega prevoda: Act Regulating Certain Issues regarding the Withrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from European Union without the Withrawal Agreemen

Opomba: Področja štipendiranja, izobraževanja, usposabljanja, opravljanja raziskovalne in razvojne dejavnosti ter postopkov priznavanja poklicnih kvalifikacij urejajo 15., 16. in 17. člen zakona.