Področja: Predšolska vzgoja

Zakon o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu (ZUVIZK)

Uradni list: 20/2019

Naslov angleškega prevoda: Act Regulating Certain Issues regarding the Withrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from European Union without the Withrawal Agreemen

Opomba: Področja štipendiranja, izobraževanja, usposabljanja, opravljanja raziskovalne in razvojne dejavnosti ter postopkov priznavanja poklicnih kvalifikacij urejajo 15., 16. in 17. člen zakona.

Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018

Uradni list: 64/2018

Naslov angleškega prevoda: Order of implementation of the Traditional Slovenian breakfast in 2018

Opomba: Odredba za izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018 v vrtcih, osnovnih šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami podrobneje določa:
  • dan izvedbe zajtrka,
  • sestavo živil za zajtrk,
  • višino sredstev za povračilo stroškov za živila za izvedbo zajtrka,
  • upravičence, pogoje in način uveljavljanja povračila stroškov.